Reportasje fra Avisa Nordland 27.09.10

Gyri Mentzoni sin 16 måneder gamle sønn har Downs syndrom.Nå lærer hun å hjelpe ham til å utvikle et språk

Hun og 23 andre foreldre ogfagfolk fra hele fylket var i forrige uke på kurs i Bodø for å bli veiledere i en læringsmodell for barn med omfattende språkvansker.

Dette er det første kurset i sitt slag i Norge. Spesialpedagogisk senter i Nordland og Nordland fylkeskommune står bak.

Min sønn lærer saktere enn
andre. Her lærer jeg blant annet hvor viktig det er med repetisjoner som små drypp hele veien, og hvor viktig det er å leke språket  inn, sier Gyri Mentzoni fra Kabelvåg.


Spre kompetanse.
Modellen er utviklet av kursholder professor Irene Johansen ved Universitetet i Karlstad. Den er velkjent og velbrukt også i Norge i mange år, men det er første gangen det utdannes sirkel-ledere som så skal dra hjem og spre modellen videre til foreldre, pedagoger og assistenter til barn med store lærevansker.

Alles rett.

Modellen bygger på en klar ideologi om at alle har rett til å utvikle et språk, og også å lese og skrive ut fra sitt nivå, forteller logoped og veileder Grete Stabæk på Spesialpedagogisk senter.
Når Gyri Mentzoni kommer hjem til Kabelvåg skal hun lære fra seg det hun har lært på kurset, til ansatte i sønnens barnehage.

Tilfeldig.

Ifølge veileder Janicke Sæbøe på senteret var språkopplæringen til disse barna tidligere ofte både usystematisk og tilfeldig.

Men i Karlstadmodellen starter systematisk læring allerede i barnets første måneder. Noe av det jeg har lært her er at det ikke er noen begrensninger, bare muligheter for barna, sier Gyri Mentzoni.

Avdelingsleder Anna-Helene Kristiansen understreker at modellen fokuserer mye på de voksnes rolle. Barna skal lære å snakke, men det er like mye at de voksne må lære å forstå. Karlstadmodellen ble først tatt i bruk i barnehagene, men spres nå stadig mer i skolen.

Leder i Ups & Downs ba Gyri fortelle hva hun syntes om kurset, og fikk følgende svar:

Vi var så heldige at både spesialpedagogen til Audun og jeg fikk være med på utdanningen av Sirkelledere i Karlstadmodellen i forrige uke, med professor i spesialpedagogikk Irene Johanson.

Jeg fikk lære hvor viktig språktreningen er for at alle skal bli hørt, og dermed inkludert. Språket er en inngangsbillett til delaktighet. Det handler om muligheter, og retten til å få bidra og være en ressurs i samfunnet.
I studiesirkelgruppen skal vi sammen lære, en sirkelleder i Karlstadmodellen skal være en leder, og ikke en lærer.

Nedenfor finner du link til fylkeskommunen vedr. dette kurset

http://www.nfk.no/Artikkel.aspx?AId=15791&back=1&MId1=2553

Lærer språkmetode. Dukker med «lydnavn» er noe av materialet Gyri Mentzoni (t.h.) lærer å bruke i Karlstadmodellen. Avdelingsleder Anna-Helene Kristiansen forteller at kurset for å utdanne språkveiledere var så populært at ikke alle søkerne fikk plass. Begge foto: Trude Landstad

En reportasje fra avisa før foreningen offisiellt ble stiftet

Reportasjen sto på trykk i avisa Nordland i januar 2008 og er begynnelsen på å danne forening i Nordland

http://www.an.no/nyheter/article3290145.ece