Styret presenterer seg

Leder - Lea Bjørgum Tolboe

Utvandret fra Danmark og landet i Bodø. Bor i sentrum med mann og barn. Mor til Pia som er født i 2010. Pia har både større og mindre søsken.

 

Pia og Lea, februar 2019

Styremedlem

Styremedlem med ansvar for økonomi - Astrid Rognan

Bor i Bodø. Mamma til Vilje som er født i februar 2006 og har DS. Vilje har to eldre søstre som er født i 1998 og i 2000.

Astrid

Styremedlem

Styremedlem Hans Einar Jensen. Bor i Narvik. Pappa til Maria med DS som er født i 2007. Maria har også flere eldre søsken.

Hans Einar og Maria i akebakken, mars 2016

Styremedlem

Styremedlem - Kirsti Mentzoni

Bor på Sandhornøy i Gildeskål sammen med sin kjære Harald og Nikolai som er født desember 2004. Nikolai har 5 voksne storesøsken.
 

Nikolai og Kirsti, september 2019

Styremedlem

Styremedlem - Cecilia Richter.

Bosatt i Bodø. Mamma til Frida som er født i 2011. Frida har 2 søsken, en storebror og en lillesøster.

 

 

 

Cecilia