Styret presenterer seg

Leder - Grethe Riber

Utflytta helgelending som landa i Bodø. Bor på landet sammen med sin kjære og ho Amalie som e født i januar 2006. 

 

I krokodillepark i Zambia, sommer 2016

Styremedlem

Styremedlem med ansvar for økonomi - Astrid Rognan

Bor i Bodø. Mamma til Vilje som er født i februar 2006 og har DS. Vilje har to eldre søstre som er født i 1998 og i 2000.

Astrid

Styremedlem

Styremedlem Hans Einar Jensen. Bor i Narvik. Pappa til Maria med DS som er født i 2007. Maria har også flere eldre søsken.

Hans Einar og Maria i akebakken, mars 2016

Styremedlem

Styremedlem - Kirsti Mentzoni

Bor på Sandhornøy i Gildeskål sammen med sin kjære Harald og Nikolai som er født desember 2004. Nikolai har 5 voksne storesøsken.
 

Kirsti

Styremedlem

 

Styremedlem Tom Pettersen. Bor i Bodø og er pappa til Vera født i 2007 som har DS og Daniel født 2009. Tom ble valgt inn i styret i mars 2017.

 

 

 

Tom