Her er noen linker til sider som kan være av interesse
Norsk Nettverk for Downs Syndrom

//www.downsyndrom.no/


Ups and Downs foreninger i Norge

//www.upsanddowns.no/


NFU – Norsk forbund for utviklingshemmede

//www.nfunorge.no/

Nfu har også side på Facebook. Du må bruke hele navnet når du søker - Norsk forbund for utviklingshemmede
 

Informasjonsside om Karlstadmodellen

//www.karlstadmodellen.se/

 

Svenska Downföreningen

//www.svenskadownforeningen.nu/

 

Landsforeningen Downs Syndrom i Danmark

//www.downssyndrom.dk/

 

NAV – link til hjelpemiddeldatabasen

//www.hjelpemiddeldatabasen.no/

Link til Tegn Til Tale side som har ca 500 tegn
//tks2.no/tegntiltale/ 

Nettside med 4400 tegn. Dette er en side som i utgangspunktet er beregnet på døve og tegnspråk, men her er en del tegn som ikke står i ordbøkene
//tegnordbok.no/

 
Her er en link til Skauge Forlag som har flere publikasjoner som omhandler Downs Syndrom
//www.skaugeforlag.no/


Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres:

 

//www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/info_og_utvikl_program_210_2013.pdf

 

Kokebok som er lettlest med bilder og forklaringer for utviklingshemmede som ønsker å lage mat selv

 

//nfunorge.no/view.cgi?&link_id=0.3525.40717&session_id=0

 

Overgangshefte

 

//nfunorge.no/view.cgi?&link_id=0.3525.40533&session_id=0

 

Barnas Språksenter
//www.barnasspraksenter.no/BARNAS_spraksenter/Velkommen.html