Referat fra møte november 2018

Referat fra styremøte 14.11.2018

 

Sted: Fylkesmannen i Nordland

 

Til stede: Astrid Rognan, Kirsti Mentzoni, Line Stolpen, Tom Pettersen og Grethe Riber

 

Fraværende: Hans Einar Jensen

 

Oppsummering økonomi etter jubileumsteffet ved Namskogan

Vi hold oss godt innenfor den oppsatte økonomiske rammen som vi hadde satt i forkant.

 

Medlemskontigent 2018 og medlemsregister 2019

 

Vi diskuterte litt angående hvem som skal sende ut medlemskontigent regning for 2019. Det formelle samarbeidet med NNDS er ikke på plass og da ser vi oss nødt til å fakturerekontigent for 2019 selv. Astrid tar kontakt med NNDS for å høre om de har noen tanker om veien videre i forhold til samarbeidet med foreningene.

 

Veien videre for Ups & Downs Nordland

 

Hva vil vi? Målet er jo fortsatt å være til stede for de nye familiene som kommer til, å arrangere treff og være et samlingspunkt for familiene. Nå har vi jo vedtatt å ha bare 1 treff i 2019 og det er lagt til høsten. Aktiviteten vil således bli litt mindre i år i foreningsregi.

 

Søknader om økonomisk støtte

 

Økonomiansvarlig Astrid tar seg av søknader til både fylket og Helse Nord da leder ønsker å få overført dette til økonomiansvarlig i foreningen.

 

Hjemmesiden vår 

Grethe stilte spørsmål om andre i styret ville overta administreringen av denne, og det var det liten respons for. Leder beholder ansvaret for denne frem til neste årsmøte til høsten.

 

Diverse reklameartikler for salg mv på lager 

Grethe ønsker å få ut noe av det som oppbevares for foreningen. Ingen i styret har ønske om å overta diverse saker og ting og vi blir enige om å gi bort resten av lageret av sekker og bager. Det resterende som tilhører foreningen får det nye styret ta ansvar for til høsten.

 

Kontaktpersoner fødeavdelingene i Nordland

Vi bør ta kontakt med alle fødeavdelingene og kontaktpersonene for å sikre at vi fortsatt har en god dialog med fødeavdelinger og at de faktisk vet om oss. Det skiftes jo personell her også og alle er kanskje ikke oppdatert på at vi har en forening. Det er viktig at de vet om tilbudet slik at de kan formidle det videre til nye familier som eventuell måtte ønske besøk/kontakt med oss.

Kirsti tar ansvar for å kontakte aktuelle kontaktpersoner her.

 

Reklameartikler – hva bør vi ha for salg/gi bort 

Vi kjøper ikke inn noe nytt no. Avventer til å ta saken opp på diskusjon på årsmøte til høsten.

 

Tid og sted for årsmøte 2019

Forslag diskuteres. Line får ansvar for å sjekke litt videre og innhenter tilbud. Tidspunkt som diskuteres er september 2019. 7 og 8 september og 13 og 14 er to alternative helger.

 

 

Møtet slutt

 

Bodø januar 2019

 

Grethe Riber

referent