Medlemskontingent 2021

 

På årsmøtet til Ups & Downs Nordland i 2020, stemte vi for en sammenslåing mellom Ups and Downs Nordland og NNDS. Nye medlemskontingenter ble vedtatt.

Familiekontigenten faller bort.

Priser gjeldende for 2021:

Kr. 150,- for første medlem i husstanden og 75 kr for de påfølgende medlemmer, altså 50% rabatt, gjelder for alle husstander. Støttemedlemmer betaler samme sats som et hovedmedlem kr. 150,-

Innbetaling av medlemskontingent skjer til NNDS som uavkortet fordeler kontingentbetalingene ut til lokallagene.

 

Informasjon om medlemskap

 

Det er mulig for alle som ønsker det, å være støttemedlem i foreningen vår. 
 

 

Lea Tolboe

post@upsdnord.no 

452 45 496