Gjeldende medlemskontigent 2020

 

På årsmøtet til Ups & Downs Nordland i 2017, vedtok vi å jobbe mot en tilknytning til NNDS, og vedtok nye medlemskontingenter. 

Nå er ikke avtalen med Norsk Nettverk for Down Syndrom i havn enda så vi forholder oss til vårt vedtak angående prisen på medlemskontigent. Familiekontigenten faller bort.

 

Priser gjeldende for 2020:

150 kr for første medlem i husstanden og 75 kr for de påfølgende medlemmer. Gjelder for alle husstander. 

Informasjon om medlemskap

Vårt kontonr i Sp.bank 1 Nord-Norge er 4509 26 49230.

 

Nye medlemmer kan innbetale beløpet til kontoen og skriver hvem medlemskapet gjelder for, jfr. kontigentprisen ovenfor.

Vi skiller mellom familie/søsken og andre støttemedlemmer. Det har med søknader videre i systemet å gjøre.

 

Send mail til undertegnede med opplysninger om navn, adresse, telefonnr, samt fødselsdato og år på alle i husstanden.

 

Vennligst oppgi hvilket barn som har DS slik at vi kan få opprettet et oversiktlig medlemsregister. Spre informasjon til de du tror kan være interessert i å støtte oss.


Det er mulig for alle som ønsker det, å være støttemedlem i foreningen vår. 
 

 

Grethe Riber

upsdnord@online.no 

99 22 83 62