Gjeldende medlemskontigent 2017

Følgende gjelder for 2016:
Alle beløp er pr. person pr. år

Foreldre/foresatte:                                      Kr. 125,-
Hovedmedlem (person med DS)                   Kr  125,-
Andre (søsken, støttemedlemmer osv)          Kr. 125,-
Familiekontigent (samme husstand) Kr 300,- pr. år for alle i husstanden.

Hvis man da er 3 personer i husstanden, er det familiekontigent som gjelder.
Ved innbetaling av familiekontigent, må det opplyses navn på alle som er inkludert i denne, samt fødselsdato på barna.

 

Informasjon om medlemskap

Vårt kontonr i Sp.bank 1 Nord-Norge er 4509 26 49230.

 

Nye medlemmer kan innbetale beløpet til kontoen og skriver hvem medlemskapet gjelder for, jfr. kontigentprisen ovenfor.

Vi skiller mellom søsken og andre støttemedlemmer. Det har med søknader videre i systemet å gjøre.

 

Send så en mail til undertegnede med opplysninger om navn, adresse, telefonnr, samt fødselsdato på barna det betales for.

 

Vennligst oppgi hvilket barn som har DS slik at vi kan få opprettet et oversiktlig medlemsregister. Spre informasjon til de du tror kan være interessert i å støtte oss.


Det er mulig for alle som ønsker det, å være støttemedlem i foreningen vår. 
 

 

Grethe Riber

otto-kar@online.no

99 22 83 62