Fin frøken på tur te ortopeden førr å ta mål te nye innleggssåla 2013