Audun, 2 år på selveste 17.mai 2011. Hilsen fra kabelvåg, Lofoten