Ønsker alle besøkende ei flott advendtstid 

  • 3 gode venner

    Her finner du oversikt over styret/ kontaktpersoner. Klikk på uthevet tekst over for oversikt.

  • 2 små mus på tur :-)

    Se våre flotte bilder - klikk på uthevet tekst over så kommer du til fotoalbum

  • Ut på tur - sammen mot sola

    Informasjon om medlemskap i Ups & Downs Nordland. Klikk på uthevet tekst over for informasjon

Foreningen er 10 år i 2018

Takk  til alle som deltok på jubileumstreffet ved Namskogan Familiepark i septeber 2018. Totalt var vi 71 personer med stort og smått.

Vi var heldige med været når vi var i familieparken og jeg tror både små og store koste seg her

Takk til K Hansen Optik i Bodø

Tusen takk for at dere valgte å støtte Ups & Downs Nordland når Landskonferansen om Down Syndrom 2018 desverre ble avlyst. Pengene er øremerket aktivitet for barn og ungdom i foreningen

Tusen takk til alle støttespillere

Takk til alle støttespillere som valgte å gi sitt bidrag til Ups & Downs Nordland når landskonferansen om down syndrom 2018 ble kansellert. Pengene er øremerket aktivitet for barn og unge. Pr. februar har vi ikke klart å få tak i alle private og foreninger enda vedr. tilbakeføring av midler, men leder jobber fortsatt med dette. 

Vil også rette en stor takk til Tord U. Kolstad for firmastøtten.

Landskonferansen om Down Syndrom er avlyst

Følgende info er sendt ut fra NNDS:

Når reisekostnader ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen mener vi at det ikke er mulig å gjennomføre konferansen og styret i NNDS og Styringsgruppen for LK2018 har besluttet at vi avlyser Landskonferansen om Down Syndrom 2018. 

NNDS har i en lengre periode arbeidet med Pasientreisekontorene i Helseregionene for å få aksept for at Landskonferansen om Down Syndrom er et opplæringstilbud som skal dekkes gjennom Pasientreiseordningen. Som følge av Pasientreisekontorenes avslag på søknader om dekning av reisekostnader har NNDS sendt en formell henvendelse om tolkning av Pasientreiseforskriften til Helse og Omsorgsdepartementet.

Vi fikk den 11.01.18 endelige bekreftelsen fra helse og Omsorgsdepartementet om at Departementet ikke kan overstyre Pasientreisekontorenes beslutning om å ikke dekke reisekostnader.

Årsaken til at Pasientreisekontorene ikke aksepterer å dekke reisekostnadene ved deltakelse på Landskonferansen er at Spesialisthelsetjenesten ikke vil ta ansvar for gjennomføring av Landskonferansen(e)

Gjennom samtalene med Helse og Omsorgsdepartementet har vi også fått innsikt i styringen av de regionale Helseforetakene. Departementet presiserte høsten 2017 i et rundskriv til Helseforetakene at Spesialisthelsetjenesten i Helseforetakene har ansvar for opplæring til alle pasienter og pårørende, og at Helseforetakene ikke kan definere diagnoser bort fra dette ansvaret. 

Spesialisthelsetjenesten har sett bort fra dette ansvaret og har unnlatt å planlegge og gjennomføre et opplæringstilbud som NNDS og medlemmene i NNDS mener er nødvendig og lovpålagt.

NNDS har derfor bedt Helse og Omsorgsdepartementet om et samarbeid med mål å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæringstilbudet til mennesker med DS og deres pårørende. Vi har planlagt det første møtet med Departementet i februar. Gjennom en slik løsning mener vi at det er mulig å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæring med samme innhold som Landskonferansen som dermed blir del av Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og omfattet av bestemmelsene om Dekning av reisekostnader og Opplæringspenger.

Dette er en politisk prosess som tar tid og vi satser på at vi innen 2 år har etablert et samarbeid med Spesialisthelsetjenesten.

Vi vil informere NNDS medlemmer om fremdriften i samarbeidet med Departementet og Spesialisthelsetjenesten, og vi vil også forsøke å gjennomføre medlemsaktiviteter på regionalt nivå eller likemannsaktiviteter.

Logo til klær

Logo som kan trykkes på klær - se bilde. Gir flott reklame for foreningen vår. Pris: kr 35,- pr. stk.

Den bør trykkes på plagg av et firma som har utstyr til det, ikke med vanlig strykejern. Dette får man gjort for en rimelig pris.
Det  er sikkert mulig å få gjort dette i en sportsbutikk eller andre som selger produkter hvor det trykkes på reklame.

Ta kontakt med Grethe på mail/telefon for videre spørsmål eller bestilling/kjøp.

Reklameartikler for salg er avviklet

 

 

Vi har pins med logo samt klistremerker som er gratis