En hilsen

Ny e-mailadresse post@upsdnord.no

Følg oss gjerne på Facebook

SOMMER!

Norge blir årets ferieland for mange av oss.
Skal dere på tur og har lyst å invitere andre med, bruk da gjerne vår facebook gruppe til formålet 😉

Med ønske om en uforglemmelig flott ferietid.

God sommer!

 

 

Høsttreff ved Valnesfjord Helsesportsenter september 2019

Vel overstått treff til alle som deltok helgen 13 - 15 september 2019. Flotte høstdager på en flott plass. Håper det er mulig å gjenta dette på samme sted et annet år 🙂

4. aug, 2019

Skal foreningen bestå?

Viser til tidligere innkalling til årsmøte og påmelding til treff samtidig ved Valnesfjord Helsesportsenter. Minner om frist for påmelding 19. august. Se tidligere informasjon.

MEGET VIKTIG INFO:

Leder annonserte på forrige årsmøte at jeg ikke ville ta gjenvalg etter 2019. Valgkomiteen har IKKE klart å finne en erstatter enda. Det er også valg på ett styremedlem og en vara.

Hvis foreningen skal bestå er vi avhengig av å ha et oppegående styre. Noen må melde seg til vervene eller så blir foreningen nedlagt. Dette må gjøres snarest mulig.

Kunne DU tenke deg å bidra så foreningens eksistens består? Ta kontakt snarest med leder eller valgkomite. Hvis ingen melder seg vil foreningen sannsynligvis bli oppløst. Den kan ikke bestå uten et styre.

Plassbegrensning ved VHSS til treff og årsmøte

29. jun, 2019

Viktig info - påmeldinger settes i kø

Hei alle sammen

Viser til tidligere informasjon om høsttreff og årsmøte ved Valnesfjord Helsesportsenter lengre ned på siden her.

Alle som er påmeldt så langt er registrert og har fått plass inne på sentret. Det kan bli litt trangt for noen, men vi satser på at det går greit. Det er begrenset med ekstrasenger ved VHSS, så noen må ta med egen luftmadrass/flatseng men det kommer vi tilbake til. En familie står på vent på større rom og har foreløpig privat overnatting.

Pasientehotellet - Seljeås - er fullt så det kan vi ikke få tilgang til. Vi har pr. nå en ledig dublett men tar imot påmelding så settes folk på vent i tilfelle vi får flere rom tilgjengelig. Påmeldingen er nummerert etter som de kommer inn så det er fortsatt først til mølla prinsippet som gjelder. Har fått info om at vi kanskje får noen flere rom men det er for tidlig å si noen om enda.

Har du campingvogn må du også melde på innen fristen pga. aktiviteter mv.

Styret skal prøve å få satt opp et detaljert program innen fristens utløp så kommer mer orientering etter hvert til de påmeldte, samt konkret info om måltider mv.

Husk å betale inn for overnatting innen fristen.

God sommer - håper den kommer så vi får litt sol og varme :-)

Invitasjon til treff og innkalling til årsmøte 2019

Invitasjon til treff og innkalling til årsmøte

13. – 15. september 2019

 

Vi inviterer våre medlemmer til høsttreff helgen 13-15. september 2019.

Vi har fått innlosjering på Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS), og her gjelder først til mølla prinsippet da det er begrenset overnattingskapasitet inne på senteret.

 

Hvis noen ønsker å ta med campingvogn, ta da kontakt med senteret selv for å høre om muligheter for det.

 

Det vil bli aktiviteter for liten og stor både ute og inne. Vi håper å få på plass basseng, klatring inne i klatrevegg, kano og ridning. Her er stor gymsal og mulighet for mange aktiviteter, samt stort uteområde for tur, grilling osv. Mulig vi får til et faglig foredrag også.

 

Overnatting: 1500 kr pr dublett (for en weekend) som består av 2 enkeltrom med felles bad, mulighet for en ekstra seng pr rom, men det er begrenset antall ekstrasenger.

Kostnad ekstra sengeplass: 100,- pr døgn. Overnatting må betales av deltaker.

 

VHSS stiller med sengetøy og håndduker. Husk badetøy til basseng og turklær.

 

Måltider: Vi bestiller alle måltider på VHSS (frokost, lunch, middag og kvelds) – dette vil bli dekkes av foreningen. Foreningen dekker også alle utgifter til aktiviteter og innleie av instruktører til aktivitetene. Gjelder kun for medlemmer.

Årsmøte blir på senteret på lørdag. Tidsskjema for aktiviteter og årsmøte vil komme etter påmelding. Vi håper de fleste ankommer fredags ettermiddag/kveld.

 

Påmeldingsskjema benyttes. Ta kontakt så får du tilsendt på mail - upsdnord@online.no

Noe reisestøtte vil bli gitt i form av km.godtgjørelse. Egenandel påregnes

 

Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 19 august 2019.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR VÅRE MEDLEMMER

 

Tid og sted:             14 september 2019 Valnesfjord Helsesportsenter

Tid angis senere da det vil bli satt inn i helgens treffprogram

 

Informasjon om årsmøtet:

§ 5 i våre vedtekter sier blant annet følgende:

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker
• Styrets årsberetning, inklusive regnskap
• Eventuelle endringer i foreningens vedtekter
• Valg av styret
• Oppnevning av revisor
• Fastsettelse av medlemskontingent
• Saker innmeldt av medlemmer

 

Frist for innlevering av saker til årsmøtet: 1. august 2019

 

 

Saker til årsmøtet sendes skriftlig på mail til upsdnord@online.no

eller til Ups & Downs Nordland v/Grethe Riber, Midnattsolveien 904, 8016 Bodø.

 

 

Bodø 12. juni 2019

Med vennlig hilsen

 

Grethe Riber

Leder

99 22 83 62

upsdnord@online.no

www.upsanddowns-nordland.com

Gode venner som gleder seg til bowling

30. jan, 2019

Gjestebok er fjernet

Pga mye spam i vår gjestebok har jeg dessverre blitt nødt til å fjerne denne. Gjestebok er slettet og kan dessverre ikke gjenfinnes slik den var. Beklager det.

Velkommen 2019

Da skriver vi 2019 på kalenderen. I år blir det litt endret ift at vi tidligere har hatt årsmøte og treff i februar/mars. Dette ble vedtatt flyttet til høsten så det er ikke planlagt noen organisert aktivitet i foreningsregi før den tid.

Vi jobber med noen alternativer og informasjon vil bli gitt her og sendt ut så snart vi har noe.

Oppfordrer som før å samles i lokal regi der dere har mulighet. Ellers så ønsker vi sola velkommen tilbake og ser frem mot lysere tider etter hvert.

Vi plages med mye SPAM i vår gjestebok og ser at den er lite brukt av andre besøkende. Har sjekket mulighet for å stenge den for innlegg men det går ikke. Hvis problemet fortsetter må vi slette gjesteboka og det som er der fra tidligere vil forsvinne helt og kan ikke gjenopprettes.

 

Foreningen er 10 år i 2018

Takk  til alle som deltok på jubileumstreffet ved Namskogan Familiepark i septeber 2018. Totalt var vi 71 personer med stort og smått.

Vi var heldige med været når vi var i familieparken og jeg tror både små og store koste seg her

Takk til K Hansen Optik i Bodø

Tusen takk for at dere valgte å støtte Ups & Downs Nordland når Landskonferansen om Down Syndrom 2018 desverre ble avlyst. Pengene er øremerket aktivitet for barn og ungdom i foreningen

Tusen takk til alle støttespillere

Takk til alle støttespillere som valgte å gi sitt bidrag til Ups & Downs Nordland når landskonferansen om down syndrom 2018 ble kansellert. Pengene er øremerket aktivitet for barn og unge. Pr. februar har vi ikke klart å få tak i alle private og foreninger enda vedr. tilbakeføring av midler, men leder jobber fortsatt med dette. 

Vil også rette en stor takk til Tord U. Kolstad for firmastøtten.

Landskonferansen om Down Syndrom er avlyst

Følgende info er sendt ut fra NNDS:

Når reisekostnader ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen mener vi at det ikke er mulig å gjennomføre konferansen og styret i NNDS og Styringsgruppen for LK2018 har besluttet at vi avlyser Landskonferansen om Down Syndrom 2018. 

NNDS har i en lengre periode arbeidet med Pasientreisekontorene i Helseregionene for å få aksept for at Landskonferansen om Down Syndrom er et opplæringstilbud som skal dekkes gjennom Pasientreiseordningen. Som følge av Pasientreisekontorenes avslag på søknader om dekning av reisekostnader har NNDS sendt en formell henvendelse om tolkning av Pasientreiseforskriften til Helse og Omsorgsdepartementet.

Vi fikk den 11.01.18 endelige bekreftelsen fra helse og Omsorgsdepartementet om at Departementet ikke kan overstyre Pasientreisekontorenes beslutning om å ikke dekke reisekostnader.

Årsaken til at Pasientreisekontorene ikke aksepterer å dekke reisekostnadene ved deltakelse på Landskonferansen er at Spesialisthelsetjenesten ikke vil ta ansvar for gjennomføring av Landskonferansen(e)

Gjennom samtalene med Helse og Omsorgsdepartementet har vi også fått innsikt i styringen av de regionale Helseforetakene. Departementet presiserte høsten 2017 i et rundskriv til Helseforetakene at Spesialisthelsetjenesten i Helseforetakene har ansvar for opplæring til alle pasienter og pårørende, og at Helseforetakene ikke kan definere diagnoser bort fra dette ansvaret. 

Spesialisthelsetjenesten har sett bort fra dette ansvaret og har unnlatt å planlegge og gjennomføre et opplæringstilbud som NNDS og medlemmene i NNDS mener er nødvendig og lovpålagt.

NNDS har derfor bedt Helse og Omsorgsdepartementet om et samarbeid med mål å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæringstilbudet til mennesker med DS og deres pårørende. Vi har planlagt det første møtet med Departementet i februar. Gjennom en slik løsning mener vi at det er mulig å få Spesialisthelsetjenesten til å ta ansvar for opplæring med samme innhold som Landskonferansen som dermed blir del av Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og omfattet av bestemmelsene om Dekning av reisekostnader og Opplæringspenger.

Dette er en politisk prosess som tar tid og vi satser på at vi innen 2 år har etablert et samarbeid med Spesialisthelsetjenesten.

Vi vil informere NNDS medlemmer om fremdriften i samarbeidet med Departementet og Spesialisthelsetjenesten, og vi vil også forsøke å gjennomføre medlemsaktiviteter på regionalt nivå eller likemannsaktiviteter.

Logo til klær

Logo som kan trykkes på klær - se bilde. Gir flott reklame for foreningen vår. Pris: kr 35,- pr. stk.

Den bør trykkes på plagg av et firma som har utstyr til det, ikke med vanlig strykejern. Dette får man gjort for en rimelig pris.
Det  er sikkert mulig å få gjort dette i en sportsbutikk eller andre som selger produkter hvor det trykkes på reklame.

Ta kontakt med Grethe på mail/telefon for videre spørsmål eller bestilling/kjøp.

Reklameartikler for salg er avviklet

 

 

Vi har pins med logo samt klistremerker som er gratis